BẢO HÀNH - THAY THẾ - SỬA CHỮA ĐÈN PHA LED TẠI HỒ CHÍ MINH

BẢO HÀNH - THAY THẾ - SỬA CHỮA ĐÈN PHA LED TẠI HỒ CHÍ MINH

Tin Tức

BẢO HÀNH - THAY THẾ - SỬA CHỮA ĐÈN PHA LED TẠI HỒ CHÍ MINH

BẢO HÀNH - THAY THẾ - SỬA CHỮA ĐÈN PHA LED TẠI HỒ CHÍ MINH

Sữa đèn pha led tại Hồ Chí Minh đang là xu thế và định hướng đi của các đơn vị chuyên chiếu sáng dùng đèn pha led .

Đèn pha led dùng ngoài trời , trời nắng thì co lại, trời mưa thì nở ra. Nên sử dụng đèn pha led không phải dùng hàng loại tốt hay loại rẻ, mà là chính cách lắp đặt sản phẫm và cách sử dụng của đèn pha quyết định thời gian dùng của đèn 

Đèn thương hiệu dùng ngoài trời lâu ngày cũng hư 

Đèn không thương hiệu sử dụng một thời gian cũng hư

Nguyên nhân

Chủ quan và khách quan vì để  đèn pha ngoài trời phải sử dụng nguồn tốt , chip tốt 

Mưa vào trong đèn, gây hư dirver và chip đèn 

Ron cao su bị tách rời, khiến cho đèn dễ hư 

Mối hàn, silicon, vở mặt kính, dùng 24/24 ... dẫn đến giãm tuổi thọ của đèn 

Bảo hành ,sữa chữa , thay thế chip và nguồn đèn pha led bị hư  tại Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Đèn pha led cung cấp chiếu sáng tại Hồ Chí Minh 

 

Đèn pha led bảo hành và bảo trì , sữa chữa tại Hồ Chí Minh 

Bài khác