ĐÈN PHA LED CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH TẠM

ĐÈN PHA LED CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH TẠM

Tin Tức

ĐÈN PHA LED CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH TẠM

ĐÈN PHA LED CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH TẠM 

Đèn pha led chiếu sáng công trình tạm, chiếu sáng công trình đang thi công 

Nhu cầu cần ánh sáng nhiều để công nhân thấy đường làm việc 

Chiếu sáng tạm trong phạm vi rộng , giúp công trình có thể làm việc vào ban đêm 

Đèn pha chiếu sáng xây dựng cho các công trình đang thi công làm việc trong hầm 

Giá đèn pha chiếu sáng tạm rất rẻ vì dùng rất ít, và chiếu sáng để trong nhà , nên khách hàng chọn loại rẻ tiền 

Đèn pha 100w , 200w , 300w ,400w , 500w  bảo hành 12 tháng, lắp trong nhà hoặc ngoài trời chiếu sáng công trình 

ĐÈN PHA LED CÁC LOẠI 

Bài khác